Kontserdid

Rahvusooperi sümfooniaorkestri kontsert

.

Kontsert

Esinevad Rahvusooper Estonia solistid, poistekoor ja orkester.

Ettekandele tulevad Lepo Sumera kolm sonetti William Shakespeare’i tekstidele ning Sibeliuse Teine sümfoonia, D-duur, op. 43.

Lepo Sumera kolm sonetti William Shakespeare’i tekstidele (1996) on poeetiline ja tundeline teos sopranile, lugejale, poistekoorile ja orkestrile. Helilooja loomingu ilmekaim tunnus on romantilised kujundikontrastid – tema muusikas on vastamisi mäng ja kannatus, show ja draama, maskeraad ja piiritu tundesiirus.

Lepo Sumera: „“Shakespeare’i sonettide“ tekkelugu on, nagu muusika loomislugu minu puhul tihtipeale, kummaliste juhuste kokkumäng. Kirjutatud on need sonetid Eesti Vähiliidu tellimusel heategevuskontserdiks Estonia kontserdisaalis. Tekstide otsimisel langes valik lõpuks Shakespeare’i sonettidele, mis on selgelt intiimse alatooniga, kuid üldistusjõuline armastuslüürika. Kuna lauldavast tekstist on pea alati raske aru saada, võlus mind just võimalus selle esituskoosseisu juures sonette nii originaalkeeles kui ka näitleja poolt tõlkes esitada. Poistekoor esineb selles teoses justkui antiikteatrist pärit kommenteerija rollis, lisades sajandite tagusest armastusest kantud tekstidele erinevaid ajastuid ühendava tundekaare ja seega ka üldistava mõõtme.“

Sumera loomingu olulisim osa on tema kuus sümfooniat. Nende kõrval lõi ta veel kolm instrumentaalkontserti (tšello- ja klaverikontsert ning Concerto grosso), väiksemaid teoseid orkestrile, hulganisti kammerteoseid, kantaate ning balletid „Anselmi lugu“, „Ruumi suletud“ ja „Sisalik“. Lepo Sumera on kirjutanud muusika filmidele „Kõrboja peremees“, „Naerata ometi“ ja „Põrgu“.

Kasutatud on Eesti Muusika Infokeskuse tekste: emic.ee.

Jean Sibelius on Soome rahvusromantilise suuna esindaja ja rahvusliku koolkonna rajaja. Ülemaailmse tunnustuse saavutas ta sümfooniliste teoste loojana. 1902. aastal valminud Teine sümfoonia on kirjutatud vaid mõni aeg pärast „Finlandia“ edukat esiettekannet. Jean Sibelius on oma Itaalias valminud teost nimetanud pihtimusteks, kus kajastub tema tundemaailm ja sügav loodusetunnetus. Teise sümfoonia loomise ajal valitses Soomes keeruline poliitiline õhkkond, mis on andnud põhjust tõlgendada teost kui patriootlikku manifestatsiooni. Helilooja lükkas tagasi kõik sarnased oletused ja kinnitas, et tema sümfooniatel ei ole kindlat programmi erinevalt sümfoonilistest poeemidest. Esmaettekanne oli soomlaste jaoks suursündmus – seda saatis enneolematu menu ja kontserti tuli kuulajate soovil nädala jooksul veel kolm korda korrata.

Dirigent

Arvo Volmer

Toimumise ajad

neljap.

28. aprill 2022 19:00 Estonia kontserdisaalis!