Tuleviku Estonia

/ marion leppik

Ees on ootamas uued lavastused, uued esietendused, uued väljakutsed. Kaugemal aga terendab „Tuleviku-Estonia“: suur ooperi- ja balletiteatriks sobiv saal koos lisaruumidega – praeguse teatrimaja laiendus, mis lubaks meil nii tingimuste kui kunstiliste võimalustega astuda tõeliselt 21. sajandisse.

Teatri juhtkond on isekeskis kui ka erinevate ekspertidega pikalt arutanud, millist ooperi- ja balletisaali Eesti vajab ning mida vajavad oma töö parimaks tegemiseks estoonlased. Ikka ja jälle oleme tõdenud, et me ei pea uuenevale teatrile asukohta otsima kusagilt mujalt – see on olemas siinsamas, kus esimesed estoonlased selle alustalad püsti panid ning Estonia nii ajalukku kui inimeste südametesse kirjutasid.

Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi kõrval on Estonia teatrimaja vaieldamatult üks meie rahvuskultuuri olulisemaid sümboleid. Kõik kolm kannavad edasi meie kultuurilise ühismälu kihilisust, kuid samal ajal ka selle ühtsust. Meie ülesanne on seda ühtsust hoida, lisades samal ajal sellele uusi viljakaid kihte.

21. sajandil on ka selge, et igasugune ülemäärane kulutamine ja pillav ressursikasutus peab minevikku jääma. Meie kohustus on meile usaldatud väärtusi hoida ja arendada mõtestatult ning sotsiaalse vastutustundega.

Seepärast usun, et täna on ainuvõimalik tee edasi olemasoleva teatrimaja laiendus, kuna see annab meile võimaluse kasutada nii uue kui vana saali jaoks üht ja sama „tagalat“, hoiab kokku estoonlaste aega ning võimaldab meie publikul nautida maailmatasemel ooperi- ja balletikunsti siinsamas, kõigile omaseks saanud kohas – linna südames.

Oleme eesmärgi saavutamisele juba olulise sammu edasi liikunud – täna on meil olemas Riigikogu otsus, millega riik on kinnitanud meile sobiva lahenduse – teatrimaja juurdeehituse – rahastuse. Tasa sõuad, kaugele jõuad, ütleb vanasõna. Nii on vajalik edasi liikuda ka meil. Tasa ja targalt, kõiki osapooli kaasates. Tuleviku Estonia ootab meid kindlalt siinsamas.

Ott Maaten
Rahvusooperi peadirektor