Uuenenud ooperimajale sammukese lähemal

/ marion leppik

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas teha täiskogule ettepaneku nimetada järgmisteks kultuurkapitali toetatavateks riiklikult tähtsateks kultuuriehitisteks vastavalt pingereale Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal "Manufaktuur", Arvo Pärdi nimeline muusikamaja ning Rahvusooper Estonia praeguse hoone juurdeehitus.

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul liigub kultuurikomisjoni ettepanek nüüd edasi riigikogu suurde saali, kus tehakse lõplik otsus kultuuriehitiste pingerea ning objektide kohta, mille rajamist või renoveerimist järgnevatel aastatel kultuurkapitali vahenditest toetada.

Must märkis, et vastavat otsuse eelnõu arutatakse täiskogus kahel lugemisel ning lõpphääletuseni loodetakse jõuda juba kevadistungjärgu lõpuks.

Riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja esitati 30 objekti, lõppvoorus oli laual 11 objekti. 

Kultuurkapitali seadus võimaldab kultuurkapitali nõukogul toetada vastavalt pingereale üheaegselt kuni kahe riiklikult tähtsa kultuuriehitise rajamist või renoveerimist. Kultuuriehitiste rajamiseks ja renoveerimiseks eraldatakse iga-aastaselt 60,6 protsenti Kultuurkapitalile sihtotstarbeliselt laekuvast hasartmängumaksust.