Meist

Estoonlased


Rahvusooperis Estonia töötab ligikaudu 450 inimest. Neist pooled kuuluvad loomingulisse koosseisu ja annavad etendusi, teised aitavad kaasa etenduste sünnile ning teevad kõik selle heaks, et lauljad-tantsijad laval ja publik saalis ennast hästi tunneks.

Estoonlased on uhked rahvusooperi ajaloo ja traditsioonide üle. Rahvusooperil on ühised väärtused, mida estoonlased hoiavad ja millest juhindutakse:

Unikaalsus – ainus oma seaduse alusel tegutsev teater Eestis.
Traditsioone väärtustav ja uuenduslik – rahvusooper on aja ja ühiskonna arengutega kaasaskäiv organisatsioon, mis oma eesmärkide saavutamiseks kasutab uusimaid tehnoloogiaid, säilitades samal ajal teatri tegevuse aluseks olnud traditsioone.
Avatus ja paindlikkus – rahvusooperis töötab kohanemis- ja õppimisvõimeline personal, kes suudab ümber orienteeruda vastavalt väliskeskkonna muutumisest tingitud vajadustele.
Professionaalsus ja usaldusväärsus – rahvusooperi spetsialistide kompetentsist sõltub teatri usaldusväärus ja koostöövõimelisus, maine ning positsioon ühiskonnas. Tahame olla teatrikäitumise ja teatriskäimise mõjutajad.