Meist

Eesti Rahvusballett

Linnar Looris    balleti kunstiline juht 
Jared David Matthews    balleti kunstilise juhi assistent
Kaire Kasetalu (truppi kandideerimine)    balleti koordinaator    6831 307    kaire.kasetalu@ballet.ee

Andrus Kämbre    balleti administratiivjuht    6831 206, 529 6909    andrus.kambre@ballet.ee
Elita Erkina, Katrin Kivimägi, Marina Kesler, Luana Georg, Daniel Kirspuu    balletirepetiitorid
Elena Kovačevič, Yuliya Braun    kontsertmeistrid
Anton Osul    balleti inspitsient

Esitantsijad

Solistid

Nooremsolistid

Naistantsijad

Meestantsijad

Praktikandid