Meist

Eesti Rahvusballett

Linnar Looris, balleti kunstiline juht 
Jared David Matthews, balleti kunstilise juhi assistent
Kaire Kasetalu (truppi kandideerimine), balleti koordinaator, 6831 307, kaire.kasetalu@ballet.ee
NB! Hetkel me uute tantsijate avaldusi vastu ei võta.

Andrus Kämbre, balleti administratiivjuht, 6831 206, 529 6909, andrus.kambre@ballet.ee
Elita Erkina, Katrin Kivimägi, Marina Kesler, Eve Andre-Tuga, balleti repetiitorid
Elena Kovačevič, Yuliya Braun, kontsertmeistrid
Anton Osul, balleti inspitsient

Esitantsijad

Solistid

Nooremsolistid

Naistantsijad

Meestantsijad

Praktikandid